Parkhusen – Så kommer du igång med återbruket
Bloggpost -
25 maj, 2023

Parkhusen – Så kommer du igång med återbruket

Nollresan i praktiken

Skeppsviken Bygg i Göteborg har under 2022 arbetat med att sätta nya miljömål för verksamheten och engagera medarbetarna i Nollresan mot 0 CO² 2045. Genom gemensamma workshops och dialoger har nya målsättningar satts och flera nya förbättringsprojekt och idéer ligger nu i startgroparna.  
 
– Genom Nollresan vill vi engagera och visa att alla kan vara med och bidra till vårt mål att nå 0 CO² 2045. Kan vi få alla att göra något, stort som smått, så kommer vi tillsammans ta stora steg framåt. Säger Åsa Tenggren, KMA-chef och fortsätter. – Parkhusen är ett bra exempel på hur engagerade medarbetare kan skapa värden både för miljön och för ekonomin i projektet.  

På projekt Parkhusen i Västra Frölunda bygger Skeppsviken Bygg i Göteborg två flerbostadshus år Nordr. De två huskropparna kommer gemensamt att rymma ca 43 bostadsrätter och 76 hyresrätter.

Platschefen Per Holmstedt och Arbetsledaren Johan Jansson leder arbetet på plats och har tagit sig an projektet med målsättning att tydligt minska sin klimatpåverkan och samtidigt minska de onödiga kostnaderna. 

Solceller driver bodetableringen
All vår energi på Skeppsviken Bygg i Göteborg skall komma från förnyelsebar källa och i stället för att köpa in förnyelsebar energi beslutades att installera solceller på taket. Parkhusen är det första projektet som vi testar denna lösning på och än så länge verkar det fungera väl. Solcellerna är monterade på taket till bodetableringen. Per utvecklar:

– Solcellerna laddar och servar bodarna i dagsläget. Framöver så kommer vi även att skicka ut den energi som blir över på arbetsplatsen. Vi har haft några problem med att visualisera statistiken på ett bra sätt, men vi ser att platskontorets elbehov för värme, belysning, datorer mm täcks helt och hållet av solenergi. 

Lagarbete, engagemang och sunt förnuft
Alla projekt har sina egna förutsättningar vad gäller logistik, utrymme och organisation. Utmärkande för alla våra medarbetare, men kanske för Johan i synnerhet, är nyfikenhet, engagemang och strävan efter något bättre.
Johan delar med sig av sitt arbetssätt:

– Det gäller att vara om och kring sig och ha en löpande dialog med de andra projekten. Vi har även en teamsgrupp där vi lägger upp överblivet material som kan återanvändas. En del platschefer börjar nog bli trötta på mig för att jag konstant ringer och frågar om det finns någonting att ta vara på och använda i andra projekt.

Per fyller i:
– Det gäller även att ha tid att planera i tidigt skede. Börja tidigt att fundera på vad du kan komma att behöva och när någon har material över så tänk till om det kan behövas i projektet framöver. Har man sedan tillgång till lagringsytor är det kanon, då kan man lagra tills man behöver det.

Återbruksinitiativ i samarbete med Beijer Byggmaterial
Byggbranschen genererar stora mängder spillvirke varje år, delvis på grund av att det inte finns etablerade rutiner och forum för återbruk. På projektet Parkhusen har en återbruksstation i samarbete med Beijer placerats för att minska den volymen. Där lämnas träprodukter som är längre än 150 cm. Grundtanken är att överblivet material skall samlas upp och kunna säljas för en billigare peng hos Beijer, men den strukturerade förvaringen väcker en återbruksmentalitet i produktionen.
Johan visar på några praktiska exempel:
– Det finns mängder av provisoriska konstruktioner under ett byggprojekt. Formvirke från gjutning, bomlag från hisschakt och plyfaskivor från täckning är några exempel. Reglarna som användes till formar fick till exempel nytt liv som temporära skyddsreglar i fönster här på Parkhusen. Det blir per automatik så att man tar en titt i återbruksstationen innan man går ut och gör ett jobb. Istället för att ta en ny regel så kan man hämta en redan kapad regel. Det är förstås svårt att mäta, men självklart minskar vi spillet på det viset.

2025 skall 70% av avfallet som uppkommer på våra nybyggnadsprojekt över 50 miljoner sorteras ut på plats. 2022 sorterades 59 % av det uppkomna avfallet ut på plats. Vi har alltså kommit en god bit på vägen mot vårt mål. 

OSS I MEDIA

Missa inget!

Prenumerera på nyheter från Skeppsviken i vårat digitala nyhetsrum på Notified och ta del av nyheter inom våra projekt och vårat klimatarbete.

PRENUMERERA