– Bankernas kav på amorteringar och räntetålighet har gjort marknaden tuff för många projekt. Behovet av bostäder finns kvar, men plötsligt är det betydligt färre som har råd. Tröskeln in på bostadsmarknaden har höjts rejält – föräldrar som går i borgen fungerar knappt ens för den som är enda barnet. Att räntorna börjar stiga får nog inte lika stor inverkan. Redan nu krävs ju att en låntagare ska klara runt 6–7 procent. Men självklart håller vi noggrann koll på utvecklingen, säger Martin Larsson som är VD för Skeppsviken Fastighets AB. 

Problemen finns företrädesvis på andra håll, menar Eric Larsson som är projektledare: – Oavsett upplåtelseform är jag övertygad om att det som blir problematiskt framöver är tråkiga projekt i lite sämre lägen, likaväl som överdrivet extravaganta byggen – jag tror inte det finns så värst många kvar som är beredda att betala premiumpriser. För några år sedan gick det att sälja i princip vad som helst, men framöver gäller det att kunna möta kundernas önskemål – och betalningsförmåga – med stor träffsäkerhet. Därför bygger vi heller inte på spekulation, allt ska vara sålt innan spaden sätts i marken. Det är också det viktigt att välja arkitekt med omsorg för varje projekt.
Malte Larsson som leder förvaltningen menar att Skeppsviken har hittat partners som fungerar bra, med god förståelse för vad som bör vara i fokus:
– Nya förutsättningar leder till att efterfrågan styrs mot ett mer effektivt boende och ett smartare byggande. Förutom att maximera utbytet av varje kvadratmeter handlar mycket om att förenkla utan att det blir trist eller spartanskt. Man behöver inte krångla till fasader, man kan minimera antalet hörn och undvika att uppfinna hjulet gång på gång. Vi har till exempel kommit fram till en väldigt effektiv badrumslayout, som vi nu använder i princip överallt där det är möjligt – upprepningseffekter sparar stora summor. Hur man än gör måste kunderna ändå känna att de får mycket för sina pengar. Främst i större bostadsprojekt finns det en stark efterfrågan på ny teknik, berättar Eric vidare:
– Vi förbereder alltid för till exempel fjärrstyrning och individuell mätning av el och vatten, så att det enkelt kan installeras när tiden är mogen. En liten förening som hyr in förvaltartjänster kanske inte behöver det idag, men läget är helt annorlunda för hyresvärdar med stora bestånd. Fenomen som ”Internet of Things” hör absolut framtiden till – så självklart ägnar vi mycket tid åt trendspaning för att kunna möta kommande förväntningar.