Skeppsviken Bygg i Skövde AB påbörjar nu, som generalentreprenör, första etappen i utbyggnaden av Metsä Tissues pappersbruk i Mariestad. Arbetena består initialt av mark- och grundläggningsarbeten, där losstagning av berg samt krossning kommer att bidra till återanvändning inom projektet.

Efter expansionen kommer bruket att ha en ny modern mjukpappersmaskin med kapacitet på 70 000 ton/år samt tre nya konverteringslinjer för både valsade och vikta mjukpapper. Utöver detta kommer även ett helautomatiserat lager för färdigvaror och råvaruhantering att byggas, samt en ny kontorsanläggning.

Metsä Tissue är en av Europas ledande mjukpappersproducenter, med rötter i hållbart förvaltade av nordiska skogar. Bland deras varumärken hittas bland annat Katrin, Lambi och Serla.

”Vi är mycket stolta för att blivit kontrakterade för detta spännande projekt, som är viktigt för hela regionen och dess fortsatta tillväxt och utveckling. Projektet stärker även Skeppsviken som en av regionens ledande samhällsutvecklare”, säger Skeppsviken Bygg i Skövdes VD Peter Lennartsson.