Platschef Skövde

Platschef Skövde
19 september, 2017 r2komm

Skeppsviken Bygg i Skövde AB växer och söker därför:

Platschef

Tjänstens ansvarsområden och arbetsuppgifter:

 • Entusiasmera medarbetarna och skapa positiv anda i företaget
 • Tillsammans med projektchef planera produktionen i de egna projekten
 • I ett större forum delta i utvecklingen av företagets produktion genom erfarenhets-/ och kompetensutbyte.
 • Planering, uppstart och uppföljning av projekt. Detta med hjälp av- och i linje med vårt produktionsledningssystem.
 • Ansvara för personalplanering av yrkesarbetare i de egna projekten.
 • Leda och fördela arbetet på en eller flera arbetsplatser. Detta i enlighet med vårt produktionsledningssystem.
 • Delta i byggmöten mm enligt beslut på projektstartmötet och enligt projektplan.
 • Ansvar för ekonomin, kvalitén och arbetsplatsmiljön i de egna projekten.
 • Tillsammans med kalkylator representera företaget vid ackordsförhandlingar.
 • Planera och genomföra årliga medarbetar- och lönesamtal med underställd personal samt driva en löpande dialog däremellan.

Vi ser behov av nedanstående specialkompetenser för att utveckla bolaget framöver:

 • Vi söker kompetens inom internationella inköp av varor och tjänster. Det är ett bra sätt att säkra bolagets lönsamhet trots tilltagande kostnader för ledande personal, varor och tjänster.
 • Precis som många andra entreprenadföretag har vi en ung ledarkader. I syfte att bibehålla och utveckla dessa behöver vi kompetens för ett modernt, inspirerande och coachande ledarskap.
 • Tillväxt i en tilltagande konjunktur kräver nya medarbetare och samarbetspartners. Vi söker kompetens inom aktivt nätverksbyggande för att klara detta.
 • Marknaden för större bostadsprojekt ser ljus ut och kan ge en trygg beläggning för framtiden. Vi ser ett behov av breddad kompetens inom affärsupplägg, projektering och inköp till dessa större projekt.

Ersättning: Vi erbjuder förstås en marknadsmässig ersättning relativt kompetens och erfarenhet. Detta i form av fast lön i kombination med eventuell bonus, pensionförsäkring, förmånsbil, sjukvårdsförsäkring mm.

Kontaktperson:
Peter Lennartsson, VD Skeppsviken Bygg i Skövde AB
010-498 42 22, [email protected]

Vår ambition och kärnvärden: Vi ser oss som en utmanare till de nationella bolagen i vår region. Våra kärnvärden är:

Personliga Engagerade Kundfokuserade Nytänkande

Allmänt och bakgrund
Skeppsviken Bygg & Fastighet AB är en västsvensk bolagsgrupp grundad 1992. Bolagsgruppen levererar tjänster inom byggentreprenad, byggservice, fastighetsförvaltning och projektutveckling. 2016 omsatte bolagen tillsammans ca 400 Mkr och sysselsatte ca 110 medarbetare. Verksamheterna utgår från Skövde och Göteborg. Bolagsgruppen ägs i huvudsak av bröderna Eric och Martin Larsson.

Vår kännetecknande profil, kompetens och erfarenhet:

 • Sedan ett par år består en betydande del av verksamheten och orderstocken av olika former av partneringprojekt.
 • Bolagsgruppen har sedan 2010 uppfört en mängd extraordinärt energieffektivahus/bostäder, oftast med passivhusteknik. Vissa i egen regi, vissa åt externa kunder.
 • Vi lockas av nya lösningar och uppför idag två höga flerbostadsprojekt av trä.
 • En ansenlig del av verksamheten sker i form av bostadsprojekt i egen regi.
 • Vi har, och strävar efter, långa och återkommande kundförhållanden.
 • Administration, ekonomi, IT mm handläggs kostnadseffektivt i form av koncerngemensamma stödfunktioner.
 • Våra två lokala byggorganisationer har alla möjligheter att samverka i marknadsfrågor, utvecklingsfrågor samt operativa frågor. Detta i den mån det behövs eller önskas.