Skeppsviken gick vinnande ur slaget om markanvisningen på kvarteret Diana i Skövde

Skeppsviken gick vinnande ur slaget om markanvisningen på kvarteret Diana i Skövde
30 november, 2017 r2komm

Skeppsviken gick vinnande ur slaget
om markanvisningen på kvarteret Diana i Skövde

Det var efter en utdragen och krävande markanvisningstävling i tuff konkurrens som Skeppsviken valdes som utvecklare av kvarteret Diana i centrala Skövde. Våra fastighets- och byggverksamheter har jobbat hårt och tight med stöd av både arkitekt och markentreprenör för att på ett konkret och komplett sätt svara upp mot kommunens krav och önskemål. Av de tre utvalda förslagen ansågs Skeppsvikens nå högst ranking hos Skövde kommun. Bland de avgörande faktorerna fanns arkitektonisk utformning och en välbehövlig blandning av upplåtelseformer. Förslaget tar hänsyn till stråk och flöden genom området och binder samman kvarteret med Garpaparken, som ligger precis intill.

Projektet är mycket omfattande och utmanande på många vis. Kvarteret omfattar ca 110 bostäder i form av både hyresrätter och bostadsrätter. Till detta kommer underliggande garage och inslag av lokaler. Kommunen har dessutom en önskan om ett allmänt garage för ca 150 bilar. För att åstadkomma dessa variationer krävs en sk 3-dimensionell fastighetsbildning. Kvarterets geotekniska egenskaper är minst sagt utmanande och kräver mycket komplicerad grundläggning.

Kvarteret Diana, som möjligen är redo för sälj- och byggstart år 2021, utvecklas i ett nära samarbete med Kub Arkitekter. Tidigare samarbeten oss emellan har genererat ett flertal lyckade projekt, bland annat grannfastigheten Kv. Motorn.

Läs mer om Kv. Motorn