Ingår persienner?

Nej det gör det inte. Det finns en uppsjö persienner att välja på, och smaken är så olika. Några vill inte ha persienner, andra vill bara ha dem i det rum där de sover. Det bästa är att du tar dit en persiennleverantör som mäter upp dina fönster, där du vill ha persienner, när du flyttat in. Fråga gärna oss om tips på leverantörer!

Får vi komma och titta på lägenheten under byggtiden?

Nej. Det är en fråga om försäkringar och tillstånd från myndigheter. Alla som vistas på en byggarbetsplats ska vara inloggade med ID06 och registreras i personalliggare. När takstolarna är på plats, brukar vi bjuda in till ett taklagsjippo under en seneftermiddag/kväll. Då är maskinerna avstängda och ni köpare får tillträde till byggarbetsplatsen.

Finns det en fastighetsskötare i huset?

– Ja, Skeppsviken kommer att för bostadsrättsföreningen handla upp skötsel och tillsyn av huset. Det ska vara klart och fungera vid inflyttning. Ni kommer att ha en fastighetsskötare som tar emot felanmälan, grusar trottoaren och dylikt, men ingen vaktmästare. Du kommer att behöva en egen uppsättning verktyg för att till exempel efterdra skruvar i dörrblad. Vitvaror, vattenlås och övrigt på insidan av lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för, enligt föreningens stadgar

Jag kanske ska ladda en elbil i garaget. Kan jag göra det?

Det kan du säkert, men antalet platser varierar mellan våra olika projekt. Ibland är antalet laddplatser begränsat, men vi strävar alltid efter att installera en realistisk mängd laddboxar och förbereda för viss expansion. Avvägningen görs med hänsyn till statistik, krav och bostadsrättsföreningens driftekonomi.