Category: Köpa bostad - Vanliga frågor

Nej. Det är en fråga om försäkringar och tillstånd från myndigheter. Alla som vistas på en byggarbetsplats ska vara inloggade med ID06 och registreras i personalliggare. När takstolarna är på plats, brukar vi bjuda in till ett taklagsjippo under en seneftermiddag/kväll. Då är maskinerna avstängda och ni köpare får tillträde till byggarbetsplatsen.