Category: Köpa bostad - Vanliga frågor

– Ja, Skeppsviken kommer att för bostadsrättsföreningen handla upp skötsel och tillsyn av huset. Det ska vara klart och fungera vid inflyttning. Ni kommer att ha en fastighetsskötare som tar emot felanmälan, grusar trottoaren och dylikt, men ingen vaktmästare. Du kommer att behöva en egen uppsättning verktyg för att till exempel efterdra skruvar i dörrblad. Vitvaror, vattenlås och övrigt på insidan av lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för, enligt föreningens stadgar