Category: Köpa bostad - Vanliga frågor

Detta är inte en kunds fråga, det är flera kunders frågor, och då har jag ändå inte fått med alla önskemål i frågan ovan. Vi erbjuder inte specialprodukter för projektets alla olika lägenheter. Vi kan inte hantera så många tillval på ett felsäkert sätt. Det skulle fördyra projektet väsentligt. Ja, din lägenhet skulle ha kostat betydligt mer om alla lägenheter blev så starkt individualiserade.