Kärnvärden

Kärnvärden

Vad menas egentligen med kärnvärden? Man skulle kunna säga att de beskriver vår företagssjäl. De följer med oss i vår arbetsvardag och alla beslut, stora som små, filtreras genom dem. De är kort och gott vad som utgör Skeppsviken.

Kundfokus

Våra kunder väljer inte oss för att vi är störst, utan för att vi är bäst. Därför tummar vi aldrig på kvalitet, kunskap och kundfokus. Genom att lyssna och sätta oss in i kundens behov hjälper vi dem till framgång. Och då når också vi framgång. Vi utvecklar ständigt kundrelationen. Långsiktiga relationer är lika med en nöjd kund.

Fjärilen Förskola

Personlighet

Hos oss kan du vara sig själv. Vi respekterar alltid varandras åsikter, och genom samarbete når vi en stark gemensamhet och delaktighet. Laget blir större än jaget. Att arbeta hos oss är en resa mot ett gemensamt mål, och tillsammans blir resan roligare och vi kommer snabbare fram. Vi har fötterna på jorden, säger vad vi menar och gör det vi säger. 

Skeppsviken Karriär

Engagemang

Ett ständigt lärande får individer och företaget att växa. Genom att sätta oss in i alla ämnen har vi alltid genomtänkta argument. Vi tar snabba beslut, men aldrig på bekostnad av eftertänksamhet och kvalitet. Hos oss kan du vara med och påverka. Det är ett ansvar du förtjänar genom ett aktivt deltagande i diskussioner och projekt.

Kv. Stenhuggeriet, Skövde

Nytänkande

Vi ifrågasätter gamla vanor och söker ständigt nya lösningar som gör oss bättre. Flexibilitet gör att vi snabbt kan tänka om ifall förutsättningar ändras. Det handlar om att skapa ett öppet och ärligt samarbetsklimat. l dialoger lyssnar vi lika mycket som vi pratar. Kunskap och erfarenheter är till för att delas. Hos oss skapas möjligheter att växa.