Följ med till Skeppsvikens bygg

Följ med till Skeppsviken bygg

Vägen från tidig idé till färdig fastighet är lång och kantad av regler och bestämmelser. Vad som driver oss framåt är visionen om en ny plats. En plats för människor att bo eller arbeta i, som inspirerar och får dig att trivas och utvecklas. Här kan du läsa om hur du kan följa med oss dit.

För privata fastighetsägare och övriga verksamheter med egna fastigheter.

Vi utför byggentreprenad och byggservice åt alla former av fastighetsägare. Vi bygger nytt, om och till oavsett om det gäller bostäder, lokaler, kontor, skolor, vårdbyggnader mm. Du kan anlita oss både i tidiga lägen och i konkurrensutsatta upphandlingar senare i byggprocessen.

För industriföretag

Byggentreprenad och byggservice åt industrin. Vårt utbud av tjänster passar i såväl tidiga lägen som senare i konkurrensutsatta upphandlingar.

För offentliga fastighetsägare och förvaltningar

Vi har många och goda erfarenheter av att arbeta med kommuner, landsting och staten. Ju tidigare vi blir delaktiga i processen, desto bättre. Vi har framgångsrikt deltagit i många upphandlingar enligt LOU.

För privatpersoner

Eftersom vår verksamhet inte är anpassad till konsumentköp avstår vi oftast dessa jobb. Vi kan dock göra undantag i anslutning till försäkringsskador, vid tillval i bostadsprojekt och liknande.

Vid tidiga projektlägen

Vi tar fram ett utkast till kravspec samt ett åtgärdsförslag som ligger till grund för ett budgetpris. Vårt slutliga pris kan vara fast, fast med incitament eller rörligt. Entreprenadformen innebär att vi tar ansvar för hela projekteringen och att anläggningen sedan fungerar utifrån gemensamt dokumenterade krav.

Efter förprojekteringen

Baserat på din inledande projektering eller funktionsbeskrivning tar vi fram ett förslag till entreprenadavtal som inkluderar ett budgetpris. Vårt slutliga pris kan vara fast, fast med incitament eller rörligt.

Efter färdig projektering

Baserat på projekterade handlingar eller på färdigt förfrågningsunderlag lämnar vi pris oavsett om det är i konkurrensutsatt upphandling eller om det avser en förhandlingsentreprenad. Entreprenadformen kan vara en samverkansentreprenad (s.k. partnering), totalentreprenad eller en generalentreprenad.

Löpande servicearbeten

Vi utför byggservice i alla dess former, bland annat samarbetar vi med kommuner och allmännyttan. Vi tecknar helst ett samarbets- eller ramavtal. Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur ett serviceavtal kan se ut för dig.