Visselblåsning

Våra medarbetare och samarbetspartners ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. I första hand ska misstankarna rapporteras till den närmsta chefen. Om detta av olika skäl inte är lämpligt finns möjlighet att rapportera anonymt via Skeppsvikens visselblåsarfunktion.