Södra Vårvindsgatan

Göteborg
 • Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

 • Färdigställt

 • Bostäder
  Nybyggnad

Kv. Kurorten

Skövde
 • Skeppsviken Bygg i Skövde AB

 • Färdigställt

 • Bostäder
  Nybyggnad

Zervahuset

Zervahuset

Skövde
 • Skeppsviken Bygg i Skövde AB

 • Färdigställt

 • Kommersiellt
  Nybyggnad

Angeredsvinkeln

Angeredsvinkeln

Göteborg
 • Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

 • Färdigställt

 • Samhällsfastigheter
  Renovering, om- och tillbyggnad

Lindströms bil

Skövde
 • Skeppsviken Bygg i Skövde AB

 • Färdigställt

 • Kommersiellt
  Renovering, om- och tillbyggnad

Billingehov ishall

Billingehov ishall

Skövde 
 • Skeppsviken Bygg i Skövde AB

 • Färdigställt

 • Samhällsfastigheter
  Renovering, om- och tillbyggnad
  Nybyggnad

Diana

Diana

Skövde 
 • Skeppsviken Bygg i Skövde AB

 • Pågående

 • Bostäder
  Nybyggnad

Herrgårdsbacken

Kv. Herrgårdsbacken

Lerum
 • Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

 • Färdigställt

 • Bostäder
  Nybyggnad

Tunnbindaregatan

Tunnbindaregatan

Göteborg
 • Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

 • Färdigställt

 • Bostäder
  Renovering, om- och tillbyggnad
  Nybyggnad