Universeum

Göteborg
 • Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

 • Färdigställt

 • Samhällsfastigheter
  Renovering, om- och tillbyggnad
  Nybyggnad
  Övrigt

Brf Ärlan

Göteborg
 • Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

 • Färdigställt

 • Bostäder
  Nybyggnad

Stenhuggaren

Göteborg
 • Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

 • Färdigställt

 • Bostäder
  Nybyggnad

Emil Lundgren

Emil Lundgren

Hisingen, Göteborg
 • Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

 • Färdigställt

 • Kommersiellt
  Byggservice
  Renovering, om- och tillbyggnad

Wijks Villa

Wijks Villa

Göteborg
 • Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

 • Färdigställt

 • Kommersiellt
  Byggservice
  Renovering, om- och tillbyggnad

Kv. Selen

Lidköping
 • Skeppsviken Bygg i Skövde AB

 • Färdigställt

 • Bostäder
  Nybyggnad

Södra Vårvindsgatan

Göteborg
 • Skeppsviken Bygg i Göteborg AB

 • Färdigställt

 • Bostäder
  Nybyggnad

Kv. Kurorten

Skövde
 • Skeppsviken Bygg i Skövde AB

 • Färdigställt

 • Bostäder
  Nybyggnad

Zervahuset

Zervahuset

Skövde
 • Skeppsviken Bygg i Skövde AB

 • Färdigställt

 • Kommersiellt
  Nybyggnad